Rapport Hoofd- en onderaannemerschap in de jeugdhulpsector

Hoofd- en onderaannemerschap komt regelmatig voor in de jeugdhulpsector. Bij hoofd- en onderaannemerschap zet een aanbieder als hoofdaannemer een andere aanbieder als onderaannemer in voor onderdelen van de te leveren zorg. De Jeugdautoriteit heeft onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van hoofd- en onderaannemerschap en geeft in dit rapport mee welke kansen en risico's daarbij spelen.