Rapport Financiering jeugdzorg bij combinatie-instellingen

De Jeugdautoriteit (JA) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgen uit de praktijk signalen dat sommige combinatie-instellingen verlies lijden op de jeugdzorg en dit verlies compenseren met opbrengsten uit andere zorgvormen (kruissubsidiëring). Om inzicht in de aard en omvang van dit fenomeen te krijgen, hebben de JA en de NZa gezamenlijk dit onderzoek uitgevoerd.