Jeugdautoriteit en ministeries van VWS en JenV ondertekenen relatiestatuut

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister voor Rechtsbescherming en de directeur van de Jeugdautoriteit ondertekenden eind 2022 een relatiestatuut tussen de drie organisaties. In het statuut zijn onder meer afspraken vastgelegd over informatie-uitwisseling tussen de partijen en openbaarmaking van stukken van de Jeugdautoriteit.

Beeld: Paul Voorham

Het nieuwe relatiestatuut is niet alleen relevant voor de onderlinge samenwerking; partijen willen ook transparant zijn over hun samenwerking naar jeugdhulpaanbieders, gemeenten en regio’s. Het relatiestatuut is van kracht sinds 10 januari 2023 en geldt tot 1 januari 2025.

Directeur van de Jeugdautoriteit Kees van Nieuwamerongen: “Met het nu ondertekende relatiestatuut geven we formeel handen en voeten aan onze wijze van samenwerken en maken we dat ook naar de buitenwereld transparant. Het relatiestatuut dat er nu ligt maakt inzichtelijk wanneer de bevindingen van de Jeugdautoriteit openbaar worden gemaakt. Ik vind het mooi dat we bij het opstellen ervan ook naar de toekomst hebben gekeken; het statuut is een mooie basis om op voort te borduren bij de overgang van onze taken naar de Nederlandse Zorgautoriteit.”