Melding Jeugdautoriteit

JA Meldpunt

Uw gegevens:
Voor welke organisatie werkt u?
Wat is uw functie?
Uw melding gaat over:
Over welke organisatie wilt u een melding doen?
Omschrijf hier uw melding zo nauwkeurig mogelijk
Noem hier de namen van andere organisaties indien van toepassing.
Heeft uw melding specifiek betrekking op jeugdhulp?(verplicht)
Voeg hier uw bestanden en aanvullende informatie toe.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Jeugdautoriteit gebruikt uw gegevens uitsluitend om uw melding te onderzoeken. De informatie wordt in principe niet met derden gedeeld, tenzij in belang van de melding. In dat geval kunnen wij uw gegevens delen met externe partijen waarmee de JA direct samenwerkt, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Akkoordverklaring(verplicht)