Melding Jeugdautoriteit Anoniem

JA Meldpunt Anoniem

Uw melding gaat over:

Over welke organisatie wilt u een melding doen?

Omschrijf hier uw melding zo nauwkeurig mogelijk

Noem hier de namen van andere organisaties indien van toepassing.

Heeft uw melding specifiek betrekking op jeugdhulp? *

Voeg hier uw bestanden en aanvullende informatie toe.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Jeugdautoriteit gebruikt de gegevens van uw melding uitsluitend om uw melding te onderzoeken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Via het JA Meldpunt kunt u melding doen over (vermoedens van) problemen met organisaties in de jeugdhulpsector. Elke melding die binnenkomt zal de JA onderzoeken. De informatie die wij in dit formulier vragen, is minimaal nodig om onderzoek te doen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De Jeugdautoriteit verwerkt uw melding in het eigen CRM.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De Jeugdautoriteit hanteert de standaard bewaartermijn van 10 jaar.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *