Taken Jeugdautoriteit vastgelegd in Instellingsbesluit

De Minister van VWS en de Minister voor Rechtsbescherming hebben de taken en positionering van de Jeugdautoriteit vastgelegd in het Instellingsbesluit Jeugdautoriteit.

Het Instellingsbesluit Jeugdautoriteit is op 14 september 2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het besluit is tot stand gekomen in samenwerking met de VNG en BGZJ en borgt de neutrale positionering van de Jeugdautoriteit ten opzichte van gemeenten, aanbieders en bewindspersonen.

Het besluit geldt ter overbrugging tot de wettelijke verankering van deze taken en instrumenten in de Jeugdwet.