Onderzoek

De Jeugdautoriteit (JA) doet onderzoek naar onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de  continuïteit van jeugdhulp in Nederland. Daarnaast doet de JA onderzoek naar elementen van het jeugdhulpstelsel, bijvoorbeeld naar arbeidsmarkttekorten, gesloten jeugdzorg of jeugdhulptarieven. 

In 2023 publiceerde de JA een eerste Stand van de Jeugdzorg, waarvoor kennis en informatie over het jeugdstelsel is geanalyseerd en aandachtspunten voor de continuïteit van jeugdhulp geagendeerd. In het najaar van 2024 verschijnt opnieuw een Stand van de Jeugdzorg. De onderzoeken worden uitgevoerd door Team Onderzoek van de JA.

Data

De JA maakt in toenemende mate gebruik van data over de jeugdzorg. Deze data wordt gebruikt om discontinuïteit van zorg eerder te signaleren en het toezicht te verbeteren. De data-analisten van de JA ondersteunen de toezichthouders en onderzoekers bij het verzamelen en analyseren van cijfers, zoals de data uit DigiMV.