Onderzoeken

De Jeugdautoriteit doet zelf onderzoek en laat onderzoek uitvoeren naar risico’s rond de continuïteit van jeugdhulp in Nederland. Daarnaast doet de JA onderzoek naar elementen van het jeugdzorgstelsel, bijvoorbeeld naar residentiële zorg of de effecten van regionalisering.

Thematische onderzoeken

De JA doet met regelmaat thematisch onderzoek naar (risico's rond) de continuïteit van jeugdhulp. Zo heeft de JA de gevolgen van de coronacrisis voor instellingen die cruciale jeugdhulp bieden periodiek inzichtelijk gemaakt met de coronaquickscans.

Structurele onderzoeken

De JA voert jaarlijks een onderzoek uit naar de financiële positie van aanbieders, gebaseerd op de jaarcijfers over het voorgaande jaar. Op basis van de uitkomsten voert de JA een verdiepend onderzoek uit naar de aanbieders waarbij de continuïteit van de zorg in gevaar kan komen.