Pilot informatievoorziening jeugdstelsel gaat tweede ronde in

Op 4 juli start de Jeugdautoriteit met de tweede ronde van de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel. De eerste ronde werd in mei afgesloten. Bijna 20 deelnemende jeugdhulporganisaties voerden toen hun financiële en andere gegevens over het laatste kwartaal van 2021 in op een speciale site van de Jeugdautoriteit. Naar verwachting stijgt het aantal deelnemers in de tweede ronde naar 20 á 30. In deze ronde leveren de deelnemende organisaties hun gegevens over het eerste kwartaal van 2022 aan. De  jeugdzorgregio’s Rotterdam Rijnmond en Hart van Brabant nemen deel aan de pilot.

Beeld: ©Bart Versteeg

Door middel van de Pilot onderzoekt de Jeugdautoriteit welke gegevens nodig zijn en op welke wijze die opgevraagd moeten worden met als uiteindelijk doel om vroegtijdig risico’s in discontinuïteit van jeugdhulp te kunnen signaleren. De Jeugdautoriteit kan vervolgens helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Gertjan Postma, projectleider bij de Jeugdautoriteit: “Het gaat in de Pilot niet alleen om financiële gegevens, maar ook om bijvoorbeeld in-, door- en uitstroom van jeugdigen alsmede informatie over de personele bezetting. In de eerste ronde hebben de meeste deelnemende organisaties op al deze terreinen inzicht in hun situatie gegeven.”

De Pilot komt voort uit het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp. In het convenant hebben de stelselpartners afspraken gemaakt over de noodzakelijke extra inspanning om vroegsignalering door de Jeugdautoriteit beter mogelijk te maken.