Jeugdautoriteit begint analyse gegevens Pilot Informatievoorziening

Sinds de start van de Pilot Informatievoorziening heeft de Jeugdautoriteit (JA) belangrijke data van jeugdhulpaanbieders en jeugdzorgregio’s verzameld en verwerkt. De JA gebruikt de proefperiode van de Pilot om te bepalen wat er nodig is voor het vroeg detecteren van risico’s op het wegvallen van jeugdzorg. De eerste conclusies presenteert de JA op 20 december 2022.

De Jeugdautoriteit heeft inmiddels de beschikking over de gegevens van drie meetmomenten. Jeugdhulpaanbieders en gemeenten uit de regio’s Rotterdam Rijnmond en Hart van Brabant hebben hiervoor inzicht gegeven in hun cijfers, van financiële gegevens tot instroom en informatie over personele bezetting.

Afdelingshoofd Monitoren en Signaleren Sabrina van Miltenburg: “We zien dat zorgelijke situaties bij jeugdhulpaanbieders in de pilotregio’s op basis van actuele cijfers eerder worden opgemerkt dan op basis van de gebruikelijke data over aanbieders en regio’s in de rest van Nederland. Hoe eerder risico’s op discontinuïteit van jeugdhulp bij ons zichtbaar zijn, hoe beter de Jeugdautoriteit partijen kan faciliteren bij het aanpakken van de problemen.”

Op 20 december 2022 biedt de Jeugdautoriteit de evaluatie van de Pilot Informatievoorziening aan in de stuurgroep van de convenantspartners.

Convenant

Met de Pilot Informatievoorziening doet de Jeugdautoriteit onderzoek naar gegevensverzameling voor vroegsignalering van discontinuïteit van jeugdhulp: welke gegevens zijn nodig en op welke wijze moeten die opgevraagd worden? De Pilot komt voort uit het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp, waarin de stelselpartners afspraken hebben gemaakt over de noodzakelijke inspanning om vroegsignalering door de Jeugdautoriteit beter mogelijk te maken.