Vacatures bij de Jeugdautoriteit

Om te kunnen blijven bijdragen aan het voorkomen van problemen met de continuïteit van jeugdhulp zoekt de Jeugdautoriteit versterking. Op dit moment zijn er vacatures voor drie financieel toezichthouders en een senior onderzoeker.

De maatschappelijke druk op de jeugdzorgsector is groot. De wachtlijsten, de tekorten aan personeel  en de beperkte financiële middelen maken het niet eenvoudig om jeugdigen in Nederland passende zorg te bieden. Dit vergt om een gezamenlijke inspanning van de Rijksoverheid, gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdzorgregio’s. Het is de taak van de Jeugdautoriteit om deze partijen bij elkaar te brengen en knelpunten in de continuïteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering zo vroeg mogelijk te signaleren.  

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de continuïteit bedreigd wordt. Aanbieders kunnen bijvoorbeeld ingestemd hebben met te lage tarieven of aanbieders met een gedifferentieerd aanbod kunnen overwegen zich vooral te richten op activiteiten uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.

Door zelfstandig onderzoek naar relevante ontwikkelingen in het jeugdstelsel draagt de Jeugdautoriteit bij aan inzicht in knelpunten én oplossingen. Als de continuïteit van jeugdhulp ernstig onder druk staat ondersteunen we partijen door deskundig advies te geven, te bemiddelen en onze kennis en ervaring te delen.  Door onze kennis toegankelijk te maken draagt de Jeugdautoriteit bij aan de professionele ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel en kunnen continuïteitsproblemen in de jeugdhulp mogelijk voorkomen worden.

Naar verwachting worden de taken van de Jeugdautoriteit in 2025 ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit betekent dat je vanaf dat moment je werkzaamheden niet langer namens de Jeugdautoriteit uitvoert maar namens de Nederlandse Zorgautoriteit.

Financieel toezichthouders

Als financieel toezichthouder bij de Jeugdautoriteit houd je samen met je teamleden toezicht op de jeugdhulp door periodieke gesprekken met jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpregio’s en gemeenten. Als je problemen signaleert die de continuïteit van de jeugdhulp in gevaar brengen, zorg jij in teamverband voor een analyse van de gesignaleerde problematiek. Op basis van deze analyse ga jij samen met een collega het gesprek aan met de betrokken aanbieders en/of gemeenten om te bepalen of escalatie nodig is.

Reageren op deze vacature kan tot 21 maart 2023. Lees meer over de vacature financieel toezichthouder op Werken voor Nederland.
 

Senior onderzoeker

Als onderzoeker bij de Jeugdautoriteit voer je onderzoek uit naar diverse aspecten die de continuïteit van jeugdhulp raken, zoals bedrijfsvoering en governance van jeugdhulpaanbieders, samenwerking tussen gemeenten/regio’s en de aanbieders en de financiële positie van aanbieders. Hierbij voer je data- en netwerkanalyses uit. Je doet concrete voorstellen voor een probleemstelling, aanpak, methodologie en einddoel. Je voert in klein teamverband diverse onderzoeken uit, analyseert en interpreteert de onderzoeksresultaten en schrijft hierover een toegankelijke rapportage.

Reageren op deze vacature kan tot 21 maart 2023. Lees meer over de vacature senior onderzoeker op Werken voor Nederland.