Werken bij de Jeugdautoriteit

In Nederland moet ieder kind kunnen rekenen op passende jeugdhulp. De Jeugdautoriteit (JA) helpt daarom problemen met de continuïteit van jeugdhulp te voorkomen en draagt bij aan een professionele ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel. Help jij ons mee? 

Vanaf 2025 bij de NZa

De Jeugdautoriteit is een tijdelijke organisatie. Naar verwachting worden de taken van de JA in 2025 ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tot het moment van samengaan ben je in dienst bij de Jeugdautoriteit, maar je werkzaamheden zullen zich al sterk richten op de toekomstige werkwijze bij de NZa. Het werknemerscontract van de JA wordt bij de overgang overgenomen door de NZa. 
Lees meer over de inbedding bij de NZa

Organisatie

De JA is een toegankelijke, flexibele organisatie met ongeveer 30 medewerkers. Wij dragen onafhankelijk en onpartijdig bij aan het voorkomen en oplossen van problemen in de continuïteit van jeugdhulp. Onze onafhankelijke positie is de kracht van onze dienstverlening. 

De hoofdtaken van de Jeugdautoriteit worden uitgevoerd door drie teams: Toezicht, Casuïstiek en Onderzoek. Team Toezicht houdt zicht op de (financiële) situatie van zorgaanbieders met behulp van vroegsignalering, Team Casuïstiek intervenieert wanneer het mis dreigt te gaan, en Team Onderzoek doet onderzoek naar de werking van het jeugdzorgstelsel. De drie teams werken nauw samen en worden ondersteund door onder andere data-experts, een secretariaat en communicatieadviseurs.

Wat doe je bij de JA?

De onderzoekers, toezichthouders en (financieel) adviseurs van de JA hebben veel contact met aanbieders van jeugdhulp: om informatie op te halen over hun financiële situatie, te adviseren over een goede governance van de organisatie, en te escaleren waar nodig. Wanneer jeugdzorgaanbieders financieel in zwaar weer terecht komen, overleggen onze adviseurs met gemeenten, jeugdzorgregio’s, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het ministerie van VWS en andere stakeholders. Het doel: zorgen dat de jeugdhulp beschikbaar blijft voor de kinderen die daar op rekenen. 

Vacatures

De JA plaatst alle vacatures op Werken bij de Overheid. Als je interesse hebt in een van de vacatures van de JA verstuur je via die website jouw sollicitatie. Ook kun je je daar gratis aanmelden voor het ontvangen van een mail wanneer de Jeugdautoriteit een nieuwe vacature plaatst.