Jeugdautoriteit constateert verdere daling capaciteit gesloten jeugdzorg

Woensdag 24 mei heeft de Jeugdautoriteit de Monitor JeugdzorgPlus aangeboden aan de staatssecretaris voor VWS, de VNG, gemeenten en aanbieders van JeugdzorgPlus. De capaciteit van de gesloten jeugdzorg bleef ook in de tweede helft van 2022 dalen.

Beeld: Paul Voorham

De Monitor JeugdzorgPlus is een update van de monitor die de Jeugdautoriteit in oktober vorig jaar uitbracht. Uit de monitor blijkt dat de capaciteit van JeugdzorgPlus verder is gedaald naar 609 bedden op 1 januari 2023. Een blik op het eerste kwartaal van 2023 leert dat deze daling ook dit jaar doorzet.

De dalende capaciteit leidt tot een stijgend bezettingspercentage van 83% op 1 januari 2023. De tarieven in JeugdzorgPlus zijn gebaseerd op minimaal 90% bezetting. Het stijgend bezettingspercentage vermindert op zichzelf de kwetsbaarheid van aanbieders van gesloten jeugdzorg. De Jeugdautoriteit constateert dat de absolute bezetting de afgelopen jaren stabiliseert tussen de 500 en 550 bedden.

De Jeugdautoriteit ziet een verschuiving van problematiek. Er is een toename van één-op-één begeleiding op open groepen in plaats van gesloten plaatsingen, wat hoge kosten met zich meebrengt. Ook neemt de bezetting in 3-milieuvoorzieningen toe als gevolg van de afname van de capaciteit van JeugdzorgPlus.