Q&A Webinar Reële tarieven in de jeugdzorg en de AMvB

Dit overzicht bevat vragen die tijdens het webinar, georganiseerd door het ministerie van VWS en de Jeugdautoriteit, via de chat zijn gesteld en niet live konden worden behandeld. Opmerkingen en suggesties die via de chat binnenkwamen zijn ter kennisgeving aangenomen en leest u hier niet terug. 

Onderstaande vragen zijn beantwoord door de Jeugdautoriteit (JA):

Onderstaande vragen zijn beantwoord door het Ministerie van VWS: