Vragen en antwoorden

Het Kennis- en Informatiepunt Tarieven is er voor medewerkers van gemeenten en jeugdhulpaanbieders die vragen hebben over de totstandkoming van of de methode achter jeugdhulptarieven. Ook medewerkers en beleidsmakers van brancheorganisaties, ministeries en andere instituties kunnen er terecht.

Let op: Met het informatiepunt vervult de Jeugdautoriteit geen voorschrijvende, toetsende of bemiddelende rol. De Jeugdautoriteit doet dan ook geen uitspraken over de hoogte of toereikendheid van specifieke tarieven. De Jeugdautoriteit richt zich bovendien niet op (ouders van) cliënten van de jeugdzorg.

Contactgegevens

De Jeugdautoriteit is bereikbaar per mail en telefoon. Stuur hiervoor een bericht naar info@jeugdautoriteit.nl of bel naar het secretariaat via 070 - 340 68 88.

Veelgestelde vragen