Accountmanagement

In het kader van vroegsignalering voert de Jeugdautoriteit periodieke gesprekken met alle jeugdhulpregio’s in Nederland en de jeugdhulpaanbieders met een jeugdhulpomzet van meer dan 2 miljoen euro per jaar, de zogenoemde ‘accounts’. Met die accounts bouwt de Jeugdautoriteit een duurzame relatie op. Het is belangrijk dat partijen elkaar weten te vinden wanneer nodig, dat kennisuitwisseling plaatsvindt en dat eventuele vragen of signalen in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar kunnen worden gedeeld.