Casuïstiek

Casuïstiek is een term die binnen de Jeugdautoriteit wordt gebruikt om een praktijksituatie aan te duiden waarbij de continuïteit van jeugdhulp in het geding is. Het gaat daarbij niet om individuele cliënten, maar om jeugdzorgaanbieders waar continuïteitsproblemen spelen.

Vanuit de casuïstiek probeert de Jeugdautoriteit te bemiddelen en te ondersteunen, zodat partijen alleen of met elkaar de situatie kunnen verbeteren en bijvoorbeeld een eventueel faillissement kunnen afwenden.

In het Draaiboek ‘Continuïteit jeugdhulp’ staan de rollen en verantwoordelijkheden van partijen beschreven en het proces dat deze partijen met elkaar doorlopen als er continuïteitsproblemen dreigen te ontstaan.