Financiële positie

De Jeugdautoriteit hanteert financiële parameters bij onderzoek naar de financiële situatie van aanbieders. De verschillende indicatoren en ratio's die de Jeugdautoriteit hanteert leiden tot het vaststellen van de financiële positie.

Een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de financiële situatie van aanbieders zijn hun financiële rapportages; in het bijzonder de jaarverslagen en de daarvan af te leiden financiële- en bedrijfsvoeringsratio’s, zoals rentabiliteit, solvabiliteit, current ratio en ziekteverzuim.

Zorgaanbieders zijn verplicht jaarlijks hun jaarverslagen te publiceren. Deze zijn in te zien via het CIBG.

Gepubliceerde onderzoeken

In het verleden heeft de Jeugdautoriteit verschillende onderzoeken gepubliceerd op basis van de jaarverslagen van aanbieders: