Samenwerking

De Jeugdautoriteit werkt nauw samen met andere partijen in het jeugdhulpstelsel.

Een goed functionerend jeugdhulpstelsel vraagt om actieve samenwerking van alle organisaties. Bij het uitvoeren van haar taak werkt de Jeugdautoriteit dan ook samen met onder andere:

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Inspectie Justitie en Veiligheid

Nationale Zorgautoriteit

Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Samenwerkingsprotocollen

  • Samenwerkingsprotocol JA en IGJ
    Op 15 maart 2021 hebben de Jeugdautoriteit (JA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hun samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsprotocol. Beide partijen zien vanuit hun eigen verantwoordelijkheid toe op de jeugdhulp in Nederland. De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en de JA op de marktwerking van jeugdhulp.

Kwaliteit van hulp

De Jeugdautoriteit doet geen uitspraken over de kwaliteit van de door de jeugdhulpaanbieders geboden hulp. Die taak is voor de jeugdhulp belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.