Organisatie

Het jeugdhulplandschap is in beweging, en daarmee ook de visie van partijen op de verantwoordelijkheden en taken van de Jeugdautoriteit (JA). De JA beweegt mee met de ontwikkeling van het jeugdhulplandschap en de taken die haar worden toebedeeld.

Aan het hoofd van de Jeugdautoriteit staat een directeur-bestuurder, aangesteld door het ministerie van VWS. De directeur vormt samen met het clusterhoofd casuïstiek het MT. De werknemers van de JA zijn opgedeeld in teams die zich bezighouden met toezicht, onderzoek, casuïstiek en organisatieondersteuning.