Organisatie

Het jeugdhulplandschap is in beweging, en daarmee ook de visie van partijen op de verantwoordelijkheden en taken van de Jeugdautoriteit (JA). De JA beweegt mee met de ontwikkeling van het jeugdhulplandschap en de taken die haar worden toebedeeld.

Aan het hoofd van de Jeugdautoriteit staat een directeur-bestuurder, aangesteld door het ministerie van VWS. De directeur vormt samen met de coördinatoren van de inhoudelijke afdelingen en de stafafdeling het MT.

De inhoudelijke afdelingen zijn Monitoren en Signaleren, Casuïstiek en Kennis en Verbinden. De afdeling Strategie, Beleid en Organisatie staat de directeur en de inhoudelijke afdelingen bij.