Ambtelijke stukken

De Jeugdautoriteit (JA) publiceert met enige regelmaat brieven, handreikingen, convenanten en andere ambtelijke stukken. Voor elk kalenderjaar zet de JA de plannen en ambities uiteen in een jaarplan. Daarnaast kijkt de JA jaarlijks terug op behaalde resultaten in een jaarverslag.

Jaarplannen

Jaarverslagen

Samenwerking