Indicatorenoverzicht

In het kader van het Early Warning System vraagt de Jeugdautoriteit diverse indicatoren op die relevant zijn om vroegtijdig continuïteitsrisico’s te signaleren.

Dit document beschrijft welke indicatoren de Jeugdautoriteit verzamelt bij jeugdhulpaanbieders en hoe deze moeten worden aangeleverd.

Download