Jurisprudentie

Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet zijn er tientallen geschillen over inkoopgerelateerde zaken voor de rechter geweest. Op deze pagina verzamelt de Jeugdautoriteit de meest relevante uitspraken.

Lees voor een overzicht van jurisprudentie van de afgelopen jaren het artikel 'Reële tarieven binnen het sociaal domein: einde zoektocht gemeenten nog niet in zicht' uit het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en staatssteun van juli 2021.

Recente uitspraken

Laatste update: 28 juli 2023

Datum

Identificatiecode

Inhoud

12-05-2023

ECLI:NL:RBNNE:2023:2105

Rechtbank Noord-Nederland
Aanbestedingsprocedure jeugdzorg. Gemeente moet huidige selectiebeslissing intrekken.

03-05-2023

ECLI:NL:RBGEL:2023:2374

Rechtbank Gelderland
Zorgfraude door zorgaanbieder WMO en Jeugdwet. Terugvordering ten onrechte gedeclareerde en door de gemeente betaalde bedragen.

26-04-2023

ECLI:NL:RBLIM:2023:2891

Rechtbank Limburg
Gemeenten vorderen vergoeding voor jeugdzorg terug van een zorgverlener omdat zorgverlener is tekortgeschoten.

21-03-2023

ECLI:NL:GHARL:2023:2365

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Uitleg overeenkomst na aanbesteding. Schatting schade bij ‘no cure, no pay’ -afspraak.

19-10-2022

ECLI:NL:RBGEL:2022:6118

Rechtbank Gelderland
Kort geding over aanbesteding. Geen sprake van disproportionele voorwaarden en irreele tarieven.

04-10-2022

ECLI:NL:RBLIM:2022:7529

Rechtbank Limburg
Aanbesteding jeugdzorg. Inschrijving op goede gronden terzijde gelegd wegens niet voldoen aan ervarings- en geschiktheidseisen.

14-09-2022

ECLI:NL:RBLIM:2022:7124

Rechtbank Limburg
Bodemzaak. Vordering van eisende partij tot nabetaling van vergoedingen over twee jaren afgewezen.

03-08-2022

ECLI:NL:RBGEL:2022:4138

Rechtbank Gelderland
Gemeente vordert ontbinding raamovereenkomst met zorgverlener in verband met onvoldoende geschoold personeel

19-04-2022

ECLI:NL:GHDHA:2022:613

Gerechtshof Den Haag
Hoger beroep kortgeding aanbesteding. Definitief gesloten raamovereenkomsten voor gezinshuizen.

07-04-2022

ECLI:NL:RBMNE:2022:1353

Rechtbank Midden-Nederland
De gemeente Hilversum heeft onvoldoende onderzocht of met het pgb veilige, doeltreffende en kwalitatief goede jeugdhulp kan worden ingekocht. Onzorgvuldig besluit.

30-03-2022

ECLI:NL:RBNHO:2022:2710

Rechtbank Noord-Holland
Geschil tussen zorgaanbieder en coördinator over het toepassen van andere tarieven op basis van een nieuwe methodiek.

23-03-2022

ECLI:NL:RBOBR:2022:1194

Rechtbank Oost-Brabant
Gemeente Eindhoven beschuldigd van hanteren tarieven gespecialiseerde jeugd-ggz onder de kostprijs.

17-02-2022

ECLI:NL:RBAMS:2022:3321

Rechtbank Amsterdam
Zorgverlener vordert verbod uitsluiting van aanbesteding na eerdere ervaringen.

17-06-2021

ECLI:NL:RBDHA:2021:17147

Rechtbank Den Haag
Vorderingen om aanbesteding jeugdzorg te staken en nieuwe producteisen en reële tarieven vast te stellen afgewezen.

10-06-2021

ECLI:NL:RBMNE:2021:2420

Rechtbank Midden-Nederland
Te weinig inzicht geboden in de totstandkoming en het realiteitsgehalte van de tarieven.