Vroegtijdig signaleren en overgang naar NZa belangrijke thema’s in 2024

In 2024 zet de Jeugdautoriteit (JA) nog meer in op het Early Warning System (EWS) en het vroegtijdig signaleren van mogelijke continuïteitsproblemen in de jeugdzorg. Zo wil de JA eventuele financiële knelpunten en continuïteitsrisico’s in een nóg vroeger stadium in beeld brengen, zodat verbeteracties tijdig kunnen worden ingezet. Daarvoor is meer en betrouwbare informatie over de sector en over individuele aanbieders en gemeenten noodzakelijk. Daarnaast staat dit jaar in het teken van de naderende overgang naar de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat is onder meer te lezen in het Jaarplan 2024.

Beeld: ©Jeugdautoriteit

De Jeugdautoriteit, inmiddels vijf jaar oud, begeleidt gemeenten en jeugdhulpaanbieders bij wie de continuïteit van de zorg in gevaar komt. Om deze continuïteitsproblematiek te voorkomen, geven jeugdhulpaanbieders elk kwartaal een aantal financiële gegevens via het EWS door. De JA voert het EWS sinds vorig jaar regionaal en gefaseerd in en rolt het systeem in 2024 landelijk uit. Vanaf 2025 wordt deelname aan dit EWS verplicht.

Data-analyse is voor de JA een belangrijk aandachtspunt in 2024. Niet alleen de data uit het EWS, maar ook die uit andere systemen zoals DigiMV. In de afgelopen jaren bleek het niet mogelijk om voldoende betrouwbare gegevens over de jeugdzorg te verzamelen en dus voldoende inhoud te geven aan onze toezichthoudende rol. Hier zijn grote en ingrijpende stappen noodzakelijk. In 2024 zullen wij onze initiatieven rond het verbeteren van de beschikbaarheid van goede data voortzetten en op onderdelen zelfs verder uitbouwen. Deze initiatieven richten zich op de uitvoering van zowel het beschikbaarheid- als het stelselonderzoek dat de NZa vanaf 2025 gaat uitvoeren.

Samenwerking met NZa

Ook op andere terreinen werken we steeds meer samen met de NZa. Naar verwachting treedt op 1 januari 2025 de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg in werking. Het toezicht op de Jeugdzorg gaat dan over naar de NZa. De JA en NZa lopen alvast vooruit op het samengaan, bijvoorbeeld op het gebied van vroegsignalering en stelselonderzoek.

Ook in 2024 zal de JA onderzoek doen naar het jeugdhulpstelsel. In het najaar brengen we een vernieuwde versie uit van de Stand van de Jeugdzorg, dat inzicht biedt in de werking en achtergrond van de jeugdzorg in Nederland. Daarnaast staan er onder andere onderzoeken op de agenda naar personeelstekorten, het gebruik van standaarden in de sector, continuïteitsrisico’s bij consortia en bestuurstoezicht.

Tarieven

Verder gaat de JA in 2024 verder met de ontwikkeling van het Kennis- en Informatiepunt Tarieven, waarmee regio’s en aanbieders meer inzicht krijgen in het vaststellen van tarieven. Hiermee levert de JA een bijdrage aan de ambitie uit de Hervormingsagenda om meer te standaardiseren. 

Benieuwd naar de ambities en plannen van de Jeugdautoriteit in 2024? Bekijk dan ons Jaarplan 2024.